Hamid: "Denna nya lag gör mig inte bara lycklig"

Blogg

Hej mina bloggföljande! Hoppas att allt är bra med er.

Idag ska jag berätta om min bästa dag, nämligen om torsdagen den 7 juni. Då fick jag besked om att jag klarat av de krav som ställs på den utbildning som jag nu går – på språkintroduktion. Det betyder att nästa termin börjar jag på IMIND. Tjoho! Jag blev jätteglad för det, men ännu gladare blev jag för vad som mer hände denna lyckodag.

(Ta del av denna glädjens dag och ta samtidigt del av viktig information ifall du, eller någon vän, berörs av den nya gymnasielagen. Dela gärna inlägget så att ingen missar vad som gäller! Informationen är bl.a. hämtad från Migrationsverkets och Rådgivningsbyråns hemsidor. Vi, min vän Malin och jag, har även fått hjälp av juridik kandidat August Gustafsson som arbetar på Ulrika Rogland Advokatbyrå AB.)

  Vi var många som var nervösa och undrade hur riksdagen skulle rösta.  Det fanns ju ett lagförslag som sa att ungefär 9000 ungdomar skulle kunna få en ny möjlighet att på nytt söka uppehållstillstånd i Sverige. Majoriteten i riksdagen röstade för, så nu kommer lagförslaget bli en lag som kommer gälla från den 1 juli i år. Du kommer kunna ansöka från den 1 juli fram till den 30 september 2018. Det är superviktigt att du ansöker mellan dessa två datum!!! Tänk på att skriva, i din ansökan, att du ansöker om uppehållstillstånd enligt paragraf 16 f i den tillfälliga lagen.

  Om du mailar in din ansökan kan du be om en bekräftelse via mail om att Migrationsverket har tagit emot din ansökan – be om det för säkerhets skull så att du säkert vet att din ansökan är gjord. Spara denna bekräftelse. Om du istället skickar din ansökan via post kan du kontakta Migrationsverket för att veta att ditt brev kommit fram. Begär att en skriftlig bekräftelse skickas till dig. Och, om du istället väljer att besöka en av Migrationsverkets mottagningsenheter, ja, då ber du om ett kvitto på att din ansökan lämnats in. Skulle du inte få denna bekräftelse, bör du överväga att skicka in din ansökan ytterligare en gång, givetvis inom tidsramen för ansökan. Du kan hitta både mailadress och postadress på Migrationsverkets hemsida.

  Du kan endast söka detta uppehållstillstånd en gång. Information om det som rör denna nya gymnasielag kommer att översättas från svenska till arabiska, dari, engelska och somaliska. Från den 1 juli kommer du kunna hitta dessa översättningar på den här sidan.  Här kommer du då även hitta den blankett som ska fyllas i och som ska skickas tillsammans med en individuell studieplan. Denna studieplan ska du be din skola skriva och ge till dig. På denna plan ska det stå vilka kurser som ingår i din utbildning och hur lång din utbildning är. Om du inte studerar just nu, får du skicka in ett intyg som styrker att du har studerat, samt att du har för avsikt att uppta dina studier igen. Tänk på att det snart är sommarlov och att skolpersonalen också snart tar semester!

  Nedan har vi skrivit de krav som måste uppfyllas för att du ska få uppehållstillstånd, enligt den nya gymnasielagen. Varje punkt inleds med de formuleringar som finns på Migrationsverkets hemsida. Efter deras sätt att uttrycka sig, har vi lagt till text för att, förhoppningsvis, göra det tydligare för dig. Samtliga krav måste uppfyllas:

  * Din första ansökan om uppehållstillstånd ska ha registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare. Det betyder alltså att du måste ha lämnat dina fingeravtryck senast den 24 november 2015. Förbered dig genom att ta reda på vilket datum din asylansökan registrerats hos Migrationsverket. Vanligtvis står det datumet i det beslut som du har fått från Migrationsverket. Kontakta Migrationsverket om du är osäker.

  Beslutet om utvisning ska ha fattats när den sökande är 18 år eller äldre. Det där har ju Migrationsverket hjälpt många av oss med. Vi fick ju en hälsning ”Grattis på 18-årsdagen”, samtidigt som vi fick våra avslag. Du ska alltså ha varit minst 18 år när du fick ditt första nej på din asylansökan, med eller utan Migrationsverkets ”hjälp”. Tänk på att det alltså ska vara ditt nya födelsedatum som du ska uppge när du ansöker, om du nu har fått en ny födelsedag.

  * Du ska ha fått avslag och väntat mer än 15 månader på ditt beslut. Alltså, från det att du registrerade dig på Migrationsverket och lämnade dina fingeravtryck, tills att du fick ditt första avslag, ska det ha gått minst 15 månader. Om du är osäker på detta, ska du ta kontakt med Migrationsverket på telefonnummer 077-1235235. De kommer att fråga efter ditt namn och ditt beteckningsnummer. Detta nummer hittar du på ditt LMA-kort. Ha koll på ditt beteckningsnummer, för det kommer du även att behöva uppge i din ansökan.

  * Du ska ha fått ditt beslut 20 juli 2016 eller senare. Ditt beslutsdatum ser du högst upp på beslutet som du har fått från Migrationsverket.

  * Du ska befinna dig i Sverige när du ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Huruvida våra vänner, som har tagit sig till Europa, omfattas av denna nya möjlighet, är något oklart. Det står att den som varaktigt har rest ut ur landet, och inte längre befinner sig i Sverige, inte omfattas av denna möjlighet. Vad som menas med varaktigt vet vi inte. Det handlar alltså om hur lång tid som kommer bedömas som okej, att man varit utanför Sveriges gränser. Det är alltså oklart hur detta kommer att tolkas, men säkert är att du ska befinna dig i Sverige när du ansöker om uppehållstillstånd och under hela tiden som du väntar på ditt beslut.
   
  * Du studerar, eller har studerat och har för avsikt att studera i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på en annan motsvarande utbildning eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom Komvux eller särvux. Det innebär att bl.a. alla utbildningar på gymnasienivå räknas, även de fem introduktionsprogrammen där språkintroduktion och IMIND är två av dessa fem. Om du vill ha en mer detaljerad information om vilka utbildningar som gäller, kan du gå in på Rådgivningsbyråns hemsida www.sweref.org. Där hittar du materialet ”En ny möjlighet till uppehållstillstånd”. Under rubrik 3.8 kan du läsa mer som berör just detta.

  Kanske är det en bra idé att träffa den yrkes- och studievägledaren som finns på din skola. Tillsammans kan ni resonera kring vad som intresserar dig och passar dig, samtidigt som du kan få information om vilka yrken som är bristyrken i Sverige. Alltså, vilka yrken som man i Sverige behöver att fler väljer att utbilda sig till.

  Om du behöver studera på deltid måste du visa för Migrationsverket att det finns särskild anledning till det. Lämna då in ett underlag som styrker din anledning. Det kan t.ex. vara ett intyg från din läkare, som kan förklara att du måste studera deltid på grund av sjukdom.

  * Du ska ha anvisats en kommun som ordnade boendet. Du ska alltså, när du sökte asyl, ha ansökt som ett ensamkommande barn och inte blivit bedömd som uppenbart vuxen och därför ha anvisats till en kommun under asylprocessen. Det betyder att du antagligen har bott på HVB-hem eller i ett familjehem.

  * Migrationsverket kommer också kontrollera om du har begått något brott eller om det finns något som pekar på att du skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk. Detta är ingenting som du behöver bevisa. Om du har begått något brott, så finns det registrerat hos polisen.  Om du har varit ett hot mot den allmänna ordningen och säkerheten i Sverige, så står det redan i ditt utvisningsbeslut. Om du inte har gjort något olagligt kan du vara lugn. De allra flesta av oss är ju hederliga och vill inget hellre än att studera klart, skaffa oss jobb för att kunna göra rätt för oss, eller hur!?

  * Du ska dessutom ha försökt göra din identitet sannolik. Det betyder att du har försökt bevisa vem du är och varifrån du kommer. Migrationsverket och domstolarna har kanske inte tyckt att du har kunnat bevisa det, men du har i alla fall försökt. 

  Om du har fått ett utvisningsbeslut, som inte längre går att överklaga, innebär det tyvärr inte automatiskt att din utvisning stoppas på grund av denna nya lag. Migrationsverket ska däremot inhibera (pausa) din utvisning under tiden som de undersöker din ansökan. För säkerhets skull kan du begära inhibition när du skickar in din ansökan. Det bör vi alla göra.

  Kom ihåg att även om du fortfarande är i din asylprocess, så är det viktigt att ta även denna chans (om du uppfyller kraven.) Migrationsverket eller domstolarna kommer inte automatiskt pröva om du kan få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen, så det är du som måste lämna in en ansökan.

  Detta uppehållstillstånd kommer vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader. Om du inte har fullföljt din utbildning efter dessa 13 månader kan du ansöka om att förlänga uppehållstillståndet för att fortsätta studera på gymnasiet.  Detta kan du göra tidigast tre månader innan ditt uppehållstillstånd löper ut, men absolut senast den sista dagen som uppehållstillståndet gäller. Det är olika bestämmelser som gäller, beroende på vilken utbildning du går. Igen ber vi dig att ta del av Rådgivningsbyråns material ”En ny möjlighet för uppehållstillstånd” via hemsidan www.sweref.org. Denna gång hittar du detaljerad information under rubriken 7.

  För att ditt tillfälliga uppehållstillstånd ska kunna bli ett permanent uppehållstillstånd ska du efter dina studier skaffa dig ett arbete. Vi frågade juridik kandidat August Gustafsson om han kunde ta reda på hur lång tid du sedan har på dig att skaffa ett arbete. Han tolkade lagförslaget och svarade att uppehållstillståndet sträcker sig över hela studietiden och därefter ytterligare 6 månader.

  Du har alltså sex månader på dig att skaffa dig ett arbete efter att du studerat klart. Därefter ska följande krav uppfyllas (hämtade från Rådgivningsbyrån, under rubrik 7.3.):

  • Din arbetsgivare måste berätta för Skatteverket om din anställning senast månaden efter den kalendermånad då din anställning påbörjades. Om du blev anställd i januari måste din arbetsgivare alltså berätta för Skatteverket om anställningen senast den sista dagen i februari, men absolut senast innan Migrationsverket fattar beslut om din ansökan.
  • Du kan försörja dig genom anställning eller inkomster från näringsverksamhet.
  • Din lön, ditt försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor är inte sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Samma sak gäller om du kan försörja dig genom inkomster från näringsverksamhet.
  • Om du inte har fyllt 25 år måste du ha fullföljt en gymnasieutbildning eller yrkesinriktad utbildning först.

  I materialet från Rådgivningsbyrån kan du få ännu mer information även kring detta som gäller för att du, hoppas vi, slutligen, får det permanenta uppehållstillstånd som du så länge har kämpat för.

  Om du inte har fått svar på alla dina frågor, angående den nya gymnasielagen, hjälper dig gärna Rådgivningsbyrån att förklara ytterligare. Du kan nå dem via mailadress: info@sweref.org, facebook: @sweref.org eller på telefonnummer: 0200-88 0066 (det är gratis att ringa dem och de svarar på måndagar, tisdagar och onsdagar mellan klockan 9.00- 11.00.)

  Om du får uppehållstillstånd genom denna nya möjlighet, kommer du att kallas till ett möte på Migrationsverket. Du kommer då att bli informerad om vad som t.ex. händer angående ditt boende. Därefter bör du nog registrera dig hos Skatteverket.

  Avslutningsvis vill jag berätta att jag känner att jag har haft tur som antagligen lever upp till samtliga utav dessa krav som ställs. Innan denna nya lag kom, hade jag många tankar som snurrade i mitt huvud. Jag tänkte på min familj, på skolan och på min framtid. Det gjorde att jag inte kunde koncentrera mig så bra och jag mådde dåligt hela tiden. Nu känner jag mig hoppfull och mår jättebra. Nu kan jag koncentrera mig på allt möjligt omkring mig.

  Men denna nya lag gör mig inte bara lycklig. Den gör mig även orolig. Jag tänker på de som inte uppfyller alla dessa krav, som t.ex. kom till Sverige efter den 24 november 2015. De som inte får den här chansen. Jag har många fina vänner som kom för sent. Vad kommer hända med dem?

   

  Fotot är taget, den 8 juni 2018 i samband med att jag och min vän Javad blev fotograferade och intervjuade av Karl Eckhardt för P4 Kristianstad – Sveriges Radio.