Malin: "24 november är ett viktigt datum och i helgen blir det dubbla ljusmanifestationer. Alla godhjärtade människor är välkomna!"

Blogg

Den 24 november, ett viktigt datum utifrån många aspekter. Inte minst med tanke på att den tillfälliga begränsningslagen som trädde i kraft den 20 juli 2016. Denna lag, har man sagt, ska gälla i tre år. Den innebär bland annat att om man kom efter den 24 november 2015, beviljas man inte längre permanenta uppehållstillstånd, utan endast tillfälliga.

I vilket fall, detta datum förde även med sig något positivt. Den 24 november 2016, var anledningen till att Nasir och jag åter fick kontakt med varandra, efter att han lämnat Slussen, som är min huvudsakliga arbetsplats. Slussen är Kristianstads kommuns mottagningsenhet. 

Nasirs första dag på Slussen.

  Slussen, Kristianstad.

  Här möter vi nyanlända barn och deras föräldrar. Vårt mål på Slussen är att underlätta skolstarten för barn/ungdomar som ska börja i skola i vår kommun. Det gör vi genom att samtala och möta varje individ. Som pedagog är mitt uppdrag att ta reda på vilka kunskaper och erfarenheter barnen/ungdomarna har med sig. Socionomerna riktar huvudsakligen in sig på att få information om de blivande eleverna, genom att låta föräldrarna berätta om sina barn. Pedagogens och socionomens kartläggningar, samt underlag från skolsköterskans hälsosamtal med familjen, överlämnas till mottagande skola. På så vis får skolan god kännedom om de nya eleverna och kan, förhoppningsvis, möta dessa på bästa tänkbara sätt.

  Mina ensamkommande vänner har varit hos oss på Slussen, oftast under en fyra-veckors-period. Då de inte hade föräldrar med sig, hade vi istället samspel med deras gode män. Tyvärr är inte min hjärna utrustad med så gott minne från alla dessa möten. Det är många barn och ungdomar som passerar vår sluss vidare ut i den svenska skolan. Inte minst namn glömmer jag i allmänhet bort samma dag som jag tar farväl av någon som lämnar vår arbetsplats.

  Med Nasir var det annorlunda. Han var inte min elev. Trots detta la jag ändå tidigt märke till honom. Endast vid ett tillfälle var han i mitt klassrum och, om jag minns rätt, så informerade jag då gruppen om den svenska skolan för att, på så sätt, ge dem förförståelse för den organisation som de snart skulle ingå i. (Ha ha! Nasir läser detta nu och, givetvis, minns jag fel. Tydligen hade vi svenskundervisning. Nasir har jämnt koll på allt… & inte jag.) Nasir utmärkte sig i alla fall, var social med alla och tillhörde de få som jag kunde kommunicera hyfsat med, utan att ständigt behöva använda tolk. På så sätt kom Nasir att finnas kvar i mitt minne, även efter att han avslutat sin tid på Slussen.

  “Idolartisten Cameron kommer till vår ljusmanifestation och uppträder för oss!” skrev jag den 11 november 2016. Jag hade startat en grupp på Facebook, inför en ljusmanifestation som jag arrangerade.

  Cameron har tidigare varit min elev och deltog under denna tid i TV-programmet Idol. Nasir hade förstått att Cameron var en utav dem som skulle vara med och uppträda på manifestationen och var nyfiken på vem han var. Nasir skrev: “Vem är han Malin?” På detta vis korsades Nasirs och mina vägar igen.

  Ni bloggföljare, vet att Nasir redan i Afghanistan, var van vid att tala inför stora folkmassor. Vi kom därför fram till att det var en god idé att han skulle berätta om sitt liv inför de cirka 300 personerna som anslöt sig till oss på Lilla Torg den 24 november 2016 för att uppmärksamma begränsningslagen

  Artisten Cameron och Malin Fahlborg.

  Nasir, Cameron, och andra delar av vår ljusmanifestation, kan du ta del av här. Jag ser filmklippen nu. Sång, tal, persiska toner och dans. Minns. Då fanns det så mycket glädje. Hoppet levde. Kristianstad var en av flera orter, där det anordnades ljusmanifestationer denna kväll.

  Ni vet att detta datum, även senare, får en betydande roll. Att komma innan den 24 november 2015, är ju ett av flera kriterier som ska uppfyllas, för att du ska omfattas av den nya så kallade gymnasielagen.

  Nasir kom innan, men i hans fall tycks ju ingenting spela någon roll. Det är inte ”bara” den tillfälliga lagen som tycks påverka asylprocessens gång, utan det är något annat som har skett beträffande svensk asylpolitik. Inställningen är en annan. ”Det är inte längre juridik, utan nu handlar det om politik”, sa Nasirs advokat. Mer om detta kan du läsa om i Viktor Bankes bok Andrum. Han tar upp flyktingpolitikens historia och pekar på de olika faktorer som bidragit till vilken inställning man haft till invandring under årens lopp. Banke ställer sig frågan: ”Har vi kunnat ge de asylsökande skydd eller är det Sverige som behövt andrum från flyktingvågen?” Det är en relevant fråga som får avsluta veckans blogginlägg.

  Nasir pratar under ljusmanifestationen.

  Nej, förresten! Vill gärna passa på att bjuda in alla godhjärtade människor till helgens ljusmanifestationer:

  ♡ På lördag, den 24 november klockan 18.00-19.00, kommer man manifestera i Malmö på Gustav Adolfs Torg. Denna manifestation hålls för att man kräver amnesti för de ensamkommande, samt kräver att man stoppar alla utvisningar till länder i krig. 

  ♡ På söndag, den 25 november, är det ännu en manifestation. Denna vill uppmärksamma de personer som har valt att konvertera. Man samlas utanför Östermalmskyrkan klockan 16.00, för att gå gemensamt till Stora Torg i Kristianstad. Ta gärna med ljus och glasburk!

  Välkomna!